Sociale veiligheid

We vinden het bij de Katwijkse Zeeverkenners belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Sociale veiligheid | Gedragscode | Verklaring Omtrent het Gedrag | Aanstellingsbeleid | Vertrouwenspersoon | Veilig Thuis | Documenten 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid binnen de Katwijkse Zeeverkenners betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. .

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Katwijkse Zeeverkenners getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Van iedereen die binnen de Katwijkse Zeeverkenners actief is met jeugdleden, wordt geacht dat er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen en inleveren bij het bestuur. Dit betreft dus leidingsleden, vrijwilligers en gastleidingsleden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Wie: Vertrouwenspersoon:
Jeugdleden Leidingslid van eigen leidingsteam (of de groepsbegeleider)
Ouders Oudervertegenwoordigers
Leidingsleden Groepsbegeleiding (eigen groepsbegeleider of coördinator)
Bestuursleden Voorzitter bestuur (of ander bestuurslid)

Uiteraard kan, indien gewenst, van bovenstaande verdeling worden afgeweken en iemand anders als vertrouwenspersoon fungeren, maar de genoemde personen zijn de vanuit de organisatie aangewezen vertrouwenspersonen.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden voor onze leden klaar. Ook kan er via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opgenomen worden met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken:
Tel: 033 496 09 11 (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst)  
E-mail: [email protected] of [email protected]

 

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Lees hier hoe wij hier mee om gaan.

Documenten

thumbnail of Gedragscode – Scouting Nederland                       thumbnail of Huishoudelijk Reglement – Scouting Nederland

Gedragscode Scouting Nederland           Huishoudelijke regelement Scouting Nederland