CWO Diploma’s

CWO Diploma's

De term CWO wordt gebruikt voor de diplomalijn van de Commissie Watersport Opleidingen van de KNWV en de ANWB. Deze diplomalijn wordt ook door Scouting Nederland gehanteerd om de op een scoutinggroep behaalde vaarerkenning gangbaarder te laten zijn in heel Nederland. Handig als je bijvoorbeeld een boot wilt huren: dan kun je laten zien dat je ook daadwerkelijk de boot kunt besturen! Hieronder vind je een omschrijving van de verschillende diploma’s die binnen Scouting gebruikt worden. Voor zowel Kielboot I/II als voor Roeien I/II geldt dat je deze kunt laten afnemen door iemand van je eigen groep die in het bezit is van KBIII of RBIII.

Soorten diploma's

Kielboot I

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (3 Beaufort).

Kielboot II

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden (Kielboot I) ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en man-over-boord, aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden, niet te druk vaarwater, tot windkracht 4 Beaufort.

Kielboot III

Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal en lager wal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 6 Beaufort.

Roeien I/II

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit geroeid hebben. Systematisch wordt de beginselen van het roeien bijgebracht. Het CWO-diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden, zoals afvaren, afmeren, hanteren van de riemen. Daarbij aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en vaarregels op het water. Dit alles onder begeleiding op het eigen vaarwater bij rustig weer.

Roeien III

Kandidaten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het roeien, zoals behandeld bij Roeien I/II, te beheersen. Het CWO-diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres als varen door bruggen en sluizen, ankeren, aankomen aan hogerwal etc. Tevens moet de kandidaat blijk hebben gegeven om de verantwoording te kunnen dragen voor schip en bemanning.

Motorboot II

Bij Scouting Nederland wordt CWO Motorboot II gebruikt als diploma voor mensen die gekwalificeerd zijn om met een motorboot/sleepboot van een Scoutinggroep te varen. Let op; voor een wachtschip geldt dit diploma niet!

 

Het CWO-diploma Motorboot II wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot II, onder normale omstandigheden (wind tot en met 6 Beaufort, normale verkeersdrukte voor het vaarwater) te beheersen, varende met een motorkruiser op kanalen en meren. Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 1. Voor het varen op de rivieren en stromend water uit overwegend één richting) kan men als uitbreiding apart examen doen in de module ‘Varen op rivieren’. Het examen vindt plaats op de rivieren. Men wordt geacht zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen en manoeuvreren. Men moet daarbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek. Men draagt onder deze omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Voor meer informatie; kijk op www.cwo.nl